Combo M-Audio M-Track Duo Micro AKG P220

6.590.000

✅ 1. Sound Card M-Audio Duo

✅ 2. Micro AKG P220

✅ 3. Shock mount Kèm Theo

✅ 4. Giá Đỡ Micro

✅ 5. Màng Lọc Âm Thanh

✅ 6. Giá Đỡ Điện Thoại

✅ 7. Dây Livestream

✅ 8. Dây Mic Canon Tốt

✅ 9. Tặng Jack Chuyển 6.3 Ly Ra 3.5 Ly

✅ 10. Tai Nghe Kiểm Âm

✅ 11. Cáp USB-C sang USB-C

✅ 12. Cáp USB-C sang USB-A

6590000

Combo M-Audio M-Track Duo Micro AKG P220

Trong kho